VẬT NÀO SAU ĐÂY ỨNG DỤNG HOẠT ĐỘNG TỪ CỦA DÒNG ĐIỆN

Câu 4. Vật nào sau đây ứng dụng hoạt động từ của dòng điện?

A. Bàn là B. Bóng đèn dây tóc C. Động cơ điện D. Nồi cơm điện