Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sau áp dụng cho các khách hàng sử dụng dịch vụ trên website traloihay.net. Bằng việc truy cập vào website, bạn đã đồng ý với các điều khoản của thỏa thuận này mà chúng tôi không cần thông báo trước. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Nội dung và phạm vi sử dụng

  • Tất cả những nội truy cập được trên website, bao gồm văn bản, hình ảnh, trademark, logo, video, giao diện người dùng, mã code máy tính và các nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn như thiết kế giao diện, layout, cách sắp xếp nội dung được chia sẻ bởi traloihay, các thành viên của traloihay hoặc người cấp phép, và các nội dung được bảo vệ bởi thương hiệu, trademark, các sản phẩn sở hữu trí tuệ và các luật bảo hộ.
  • Người dùng của traloihay chỉ có thể sử dụng các tài liệu cho mục đích cá nhân, nghiên cứu, khoa học và được giới hạn bởi các quyền nghiên cứu, xem, tìm kiếm, tải xuống và in ấn nội dung.
  • Website traloihay cung cấp cho bạn khả năng thêm, chỉnh sửa hoặc xoá các nội dung, nghiên cứu, bài viết, dữ liệu, ảnh, hình hoạ hoặc các nội dung khác được tải lên bởi bạn.

Các hành động nghiêm cấm

Bạn không được phép

  • Download tự động bất kỳ nội dung nào bằng các phần mềm hoặc đoạn mã để tự động tìm kiếm và đánh dấu nội dung (toàn bộ văn bản và các meta-data).
  • Trực tiếp hoặc gián tiếp sử dụng hoặc hỗ trợ bất kỳ bên thứ 3 nào sử dụng các nội dung trên traloihay nhằm mục đích sinh lời bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành động bán, cho thuê, chuyển nhượng hoặc tải lên nội dung lên các trang mang tính thương mại khác.
  • Sử dụng website để đăng tải, phân phối hoặc quảng cáo bất kỳ nội dung quảng cáo hoặc các hình thức tương tự tới các người sử dụng khác hoặc bất kỳ nội dung hoặc hành động khác trái với pháp luật
  • Người dùng trên traloihay.net không được đăng lên bất kỳ nội dung nào: (i) vi phạm, chiếm đoạt hoặc vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, bí mật thương mại, quyền nhân thân hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba, hoặc quyền công khai hoặc quyền riêng tư; (ii) vi phạm hoặc khuyến khích bất kỳ hành vi nào vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định hiện hành mà sẽ làm phát sinh trách nhiệm dân sự; (iii) gian lận, cố ý sai, gây hiểu lầm hoặc lừa đảo; (iv) phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm, thô tục hoặc xúc phạm; (v) khuyến khích phân biệt đối xử, cố chấp, phân biệt chủng tộc, thù hận, quấy rối hoặc gây hại chống lại bất kỳ cá nhân hoặc nhóm nào; (vi) bạo lực hoặc đe dọa hoặc kích động bạo lực hoặc các hành động đe dọa bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào; hoặc (vii) khuyến khích các hoạt động bất hợp pháp hoặc có hại.