Chính sách

Chính sách

1. Giới thiệu

Chúng tôi thực sự tôn trọng quyền riêng tư của bạn. Thông báo về Quyền riêng tư này nêu chi tiết thông tin quan trọng liên quan đến việc sử dụng và tiết lộ thông tin Người dùng được thu thập trên trang web traloihay.net. traloihay.net cung cấp Thông báo về Quyền riêng tư này để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt về việc sử dụng hay tiếp tục sử dụng traloihay.net. traloihay.net có quyền sửa đổi chính sách bảo mật bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp có sửa đổi như vậy, traloihay.net sẽ xuất bản một thông báo liên quan về những thay đổi đó trên Trang web chính thức. Để tiếp tục sử dụng các dịch vụ của traloihay.net, bạn sẽ được yêu cầu điền vào đơn đăng ký đồng ý.

traloihay.net sẽ chỉ thu thập thông tin Cá nhân trong phạm vi, được yêu cầu để cung cấp cho bạn các dịch vụ có liên quan và xác nhận với mục đích thu thập đó. traloihay.net sẽ chỉ thu thập thông tin Cá nhân cho các mục đích được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này hoặc các yêu cầu tuân theo luật hiện hành. Chúng tôi không xử lý Thông tin cá nhân của bạn quá quyền hoặc, trừ khi được luật hiện hành yêu cầu. Chúng tôi không chuyển Dữ liệu Cá nhân của Bạn cho các Bên thứ ba, ngoại trừ các trường hợp được đề cập trong Chính sách Bảo mật này.

Thông báo về Quyền riêng tư này được kết hợp với và tuân theo Điều khoản Sử dụng của traloihay.net. Việc bạn sử dụng trang web traloihay.net và bất kỳ thông tin cá nhân nào bạn cung cấp trên traloihay.net vẫn tuân theo các điều khoản của Thông báo về Quyền riêng tư này và Điều khoản Sử dụng của chúng tôi.

2. Thông tin cá nhân

Chúng tôi sẽ không cung cấp, bán hoặc cho thuê địa chỉ email của bạn, hoặc bất kỳ thông tin cá nhân nào khác cho các bên thứ ba vào bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì mà không có sự đồng ý trước hoặc yêu cầu của bạn. traloihay.net bảo lưu quyền chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba chỉ theo yêu cầu chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cơ quan thực thi pháp luật, quan chức chính phủ hoặc các bên thứ ba khác khi traloihay.net buộc phải làm như vậy theo trát đòi hầu tòa, lệnh tòa hoặc thủ tục pháp lý tương tự; hoặc theo các điều khoản bắt buộc khác, được quy định trong luật hiện hành.

Mục tiêu chính của chúng tôi trong việc thu thập thông tin là để cung cấp và cải thiện trang web, dịch vụ, tính năng và nội dung của chúng tôi, để quản lý tài khoản người dùng và cho phép Khách truy cập thưởng thức và dễ dàng điều hướng traloihay.net. Xét trên thực tế, thông tin cá nhân đó bao gồm tất cả thông tin, dù sao cũng có thể dẫn đến nhận dạng của bạn, chúng tôi thu thập các danh mục thông tin cá nhân tiếp theo về bạn: Khi bạn đăng ký với chúng tôi qua traloihay.net hoặc khi bạn chọn thêm thông tin vào hồ sơ của mình hoặc chọn tham gia gửi thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba thông qua traloihay.net, chúng tôi sẽ yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân. Điều này đề cập đến thông tin về bạn có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn. Thông tin cá nhân có thể bao gồm: tên, địa chỉ email, danh tính quốc gia của bạn và một số thông tin nhất định liên quan đến mạng xã hội của bạn, bao gồm thông tin đăng nhập, thông tin liên quan đến việc đăng ký tài khoản cá nhân của trang web.

Hơn nữa, chúng tôi thu thập và lưu trữ thông tin về các bài thuyết trình do chính bạn đăng. Thông tin đó được coi là công khai kể từ khi nó được đăng. Chúng tôi cũng thu thập thông tin liên quan đến tin nhắn mà bạn gửi cho chúng tôi.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc xuất bản lại các tài liệu (bản trình bày) đã bị xóa trước đó của người dùng khác như trong lần xuất bản đầu tiên tài liệu được công khai. Để cung cấp khả năng sử dụng các dịch vụ của chúng tôi mà không cần tạo tài khoản, chúng tôi thu thập thông tin bổ sung về cạn, bao gồm, nhưng không giới hạn ở thông tin liên quan đến thiết bị của cạn, địa chỉ IP của cạn, thông tin về trình duyệt Web của bạn (cho mục đích thống kê và cải thiện Trang mạng).

3. Mục đích xử lý thông tin cá nhân

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp dịch vụ
 • Quản lý các yêu cầu và thắc mắc của bạn
 • Duy trì các số liệu thống kê
 • Cải thiện trang web của chúng tôi
 • Cá nhân hóa trải nghiệm sử dụng của bạn

Bạn có thể quyết định không gửi thông tin cá nhân của bạn, trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các dịch vụ traloihay.net cho bạn.

4. Trách nhiệm và quyền lợi của Thành viên

 • Bạn có quyền nhận thông tin liên quan đến mục đích thu thập thông tin cá nhân, liên quan đến các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn, thông tin, liên quan đến các biện pháp bảo vệ được áp dụng để lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của bạn, khoảng thời gian mà thông tin cá nhân sẽ được lưu trữ.

 • Bạn cũng có quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn. traloihay.net sẽ đáp ứng nhu cầu của bạn trong khoảng thời gian thích hợp. Nếu không có cơ sở hợp pháp nào khác để lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn, theo quy định của luật hiện hành, traloihay.net sẽ xóa thông tin đó. Nếu có cơ sở pháp lý khác để xử lý như vậy, traloihay.net sẽ thông báo cho bạn trong khoảng thời gian thích hợp.

 • Bạn cũng có quyền yêu cầu hạn chế việc lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân, nếu các cơ sở pháp lý cho các yêu cầu đó đã phát sinh hoặc theo quy định của luật hiện hành. Bạn có quyền phản đối việc xử lý dữ liệu cá nhân liên quan đến bản thân trong các trường hợp được quy định trong luật hiện hành. Trong trường hợp bị phản đối như vậy, traloihay.net sẽ hạn chế xử lý thông tin cá nhân của bạn, nếu không có cơ sở pháp lý nào khác để tiếp tục xử lý.

 • Bạn có quyền yêu cầu traloihay.net cung cấp cho Bạn danh sách thông tin cá nhân đã cung cấp trước đó. Bạn cũng có thể yêu cầu traloihay.net chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba đã chọn trước đó.

5. Thu thập thông tin cá nhân của trẻ em

 • Trẻ em chỉ có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi dưới sự giám sát của cha mẹ/người giám hộ hợp pháp và chúng tôi luôn khuyến nghị trẻ vị thành niên (dưới 16 tuổi) không gửi bất kỳ thông tin cá nhân nào cho chúng tôi hoặc sử dụng dịch vụ. Người nắm giữ trách nhiệm làm cha mẹ đối với trẻ vị thành niên sẽ đồng ý xử lý thông tin cá nhân của trẻ vị thành niên.
 • Cá nhân traloihay.net không cố ý thu thập hoặc duy trì thông tin nhận dạng cá nhân hoặc thông tin không nhận dạng cá nhân trên trang web traloihay.net từ những người dưới 13 tuổi và không có phần nào của trang web của chúng tôi hướng đến những người dưới 13 tuổi. Nếu bạn dưới 13 tuổi, vui lòng không sử dụng hoặc truy cập trang web traloihay.net bất kỳ lúc nào hoặc theo bất kỳ hình thức nào. Nếu traloihay.net biết rằng thông tin nhận dạng cá nhân của những người dưới 13 tuổi đã được thu thập trên trang web traloihay.net mà không có sự đồng ý đã xác minh của phụ huynh, thì traloihay.net sẽ thực hiện các bước thích hợp để xóa thông tin này.

6. Thu thập thông tin cá nhân

 • Chính sách bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng cho trang web traloihay.net. traloihay.net chứa các liên kết đến các trang khác và tải xuống tệp từ các trang khác. Chúng tôi không thực hiện quyền kiểm soát đối với bất kỳ trang web nào có thể được liên kết đến từ bên trong nội dung trên trang web này. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các vấn đề bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó.

 • Chúng tôi chuyển dữ liệu cá nhân của bạn cho các dịch vụ của bên thứ ba Google Adsense và Google Analytics để duy trì hoạt động của trang web, để tái hiện nội dung và để hiển thị các quảng cáo được cá nhân hóa.

 • Nếu bạn gửi thông tin cá nhân cho chúng tôi thông qua trang web traloihay.net, thì chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn để vận hành, duy trì và cung cấp các tính năng và chức năng của trang web traloihay.net.

 • Thông tin khác, không xác định cá nhân bạn với tư cách là một cá nhân được traloihay.net thu thập từ trang web sẽ được sở hữu độc quyền bởi traloihay.net. traloihay.net có thể sử dụng thông tin này theo cách mà traloihay.net, theo quyết định riêng của mình, cho là phù hợp.

 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin tổng hợp cụ thể, không mang tính cá nhân với các bên thứ ba, chẳng hạn như số lượng người dùng đã đăng ký với chúng tôi, số lượng và lưu lượng truy cập vào và trong trang web, v.v. Thông tin đó sẽ không nhận dạng bạn, cá nhân, theo bất kỳ cách nào. Mọi thông tin cá nhân hoặc video và nội dung văn bản mà bạn tự nguyện tiết lộ trực tuyến (trên bảng thảo luận, trong tin nhắn và nhận xét, trong trang hồ sơ công khai của bạn, v.v.) sẽ được công bố công khai và người khác có thể thu thập và sử dụng. Tên tài khoản của bạn (không phải địa chỉ email của bạn) được hiển thị cho người dùng khác khi bạn tải tệp lên hoặc gửi tin nhắn qua trang web traloihay.net và người dùng khác có thể liên hệ với bạn thông qua tin nhắn và nhận xét. Mọi nội dung mà bạn gửi đến trang web traloihay.net đều có thể được xem một cách công khai.

 • Khi bạn sử dụng trang web traloihay.net, các máy chủ của chúng tôi tự động ghi lại thông tin nhất định mà trình duyệt web của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập bất kỳ trang web nào. Các nhật ký máy chủ này có thể bao gồm thông tin như yêu cầu web của bạn, địa chỉ giao thức internet (IP), loại trình duyệt, ngôn ngữ trình duyệt, các trang giới thiệu, URL, loại nền tảng, số lần nhấp, tên miền, trang đích, các trang đã xem và thứ tự của các trang đó, lượng thời gian dành cho các trang cụ thể, ngày và giờ bạn yêu cầu và một hoặc nhiều cookie có thể nhận dạng duy nhất trình duyệt của bạn.

 • Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân đối với nhân viên, nhà thầu và đại lý của chúng tôi, những người cần biết thông tin đó để vận hành, phát triển hoặc cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Những cá nhân này bị ràng buộc bởi các nghĩa vụ bảo mật và có thể bị kỷ luật, bao gồm cả việc chấm dứt hợp đồng và truy tố hình sự, nếu họ không đáp ứng các nghĩa vụ này. Bạn có thể kiểm soát và quản lý thông tin cá nhân, được cung cấp cho traloihay.net qua tài khoản cá nhân của bạn bằng cách thay đổi cài đặt bảo mật bất kỳ lúc nào.

 • Bạn có thể cập nhật hoặc chỉnh sửa thông tin hồ sơ cá nhân và tùy chọn email của mình bất kỳ lúc nào bằng cách truy cập trang hồ sơ tài khoản của bạn. Bạn cũng có thể đóng tài khoản của mình trên trang web traloihay.net. Nếu bạn đóng tài khoản traloihay.net của mình, chúng tôi sẽ xóa tên của bạn và thông tin cá nhân khác khỏi dữ liệu có thể xem công khai của chúng tôi. Chúng tôi có thể giữ lại một số dữ liệu nhất định do bạn đóng góp nếu cần thiết để ngăn chặn gian lận hoặc lạm dụng trong tương lai hoặc cho các mục đích kinh doanh hợp pháp, chẳng hạn như phân tích dữ liệu tổng hợp, không nhận dạng cá nhân, khôi phục tài khoản hoặc nếu luật hiện hành yêu cầu. Tất cả dữ liệu được lưu giữ sẽ tiếp tục tuân theo các điều khoản của Chính sách Bảo mật traloihay.net mà bạn đã đồng ý trước đó. Để yêu cầu chúng tôi đóng tài khoản của bạn và xóa thông tin của bạn khỏi dịch vụ traloihay.net, vui lòng gửi yêu cầu của bạn. Vui lòng gửi yêu cầu của bạn bằng tài khoản email mà bạn đã đăng ký với traloihay.net dưới tên của bạn.

 • Khi bạn gửi email hoặc thông tin liên lạc khác cho chúng tôi, chúng tôi có thể giữ lại những thông tin liên lạc đó để xử lý các thắc mắc của bạn, phản hồi yêu cầu của bạn và cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không chia sẻ bất kỳ thông tin nào bạn gửi cho chúng tôi trong các giao tiếp đó với bất kỳ bên thứ ba nào.

 • Chúng tôi sử dụng cookie và thông tin tệp nhật ký để: (a) ghi nhớ thông tin để bạn không phải nhập lại thông tin đó trong lần truy cập của mình hoặc lần sau khi bạn truy cập traloihay.net; (b) cung cấp nội dung và thông tin tùy chỉnh, được cá nhân hóa; (c) giám sát hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị của chúng tôi; (d) theo dõi các số liệu tổng hợp như tổng số khách truy cập, số trang đã xem, v.v.; và (e) theo dõi các mục nhập, bài nộp và trạng thái của bạn trong các chương trình khuyến mãi, rút thăm trúng thưởng và các cuộc thi.

7. Bảo vệ thông tin cá nhân

 • traloihay.net sử dụng lưu trữ và xử lý thông tin cá nhân của bạn trên các máy chủ traloihay.net ở các khu vực pháp lý khác nhau, nơi đặt các cơ sở và / hoặc nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi. Bằng cách điền vào "đơn xin đồng ý", bạn đồng ý với việc chuyển giao, lưu trữ hoặc xử lý này. traloihay.net sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân của bạn được xử lý một cách an toàn và phù hợp với chính sách này. traloihay.net bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn theo các tiêu chuẩn được quốc tế thừa nhận, sử dụng các biện pháp bảo mật vật lý, kỹ thuật và hành chính để giảm rủi ro mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép, tiết lộ và thay đổi. Một số biện pháp bảo vệ mà traloihay.net sử dụng là tường lửa và mã hóa dữ liệu, kiểm soát truy cập vật lý vào trung tâm dữ liệu của chúng tôi và kiểm soát ủy quyền truy cập thông tin. traloihay.net cũng chỉ cho phép truy cập dữ liệu cá nhân cho những nhân viên hoặc nhà thầu yêu cầu Dữ liệu đó hoàn thành trách nhiệm công việc hoặc dịch vụ của họ. Tất cả các biện pháp bảo vệ vật lý, điện tử và thủ tục của chúng tôi được thiết kế để tuân thủ các luật và quy định hiện hành. Các bên thứ ba có thể ở các quốc gia khác, nơi luật xử lý dữ liệu cá nhân có thể ít nghiêm ngặt hơn ở quốc gia của bạn. Đôi khi, dữ liệu cá nhân cũng có thể được lưu trữ ở các địa điểm khác và trong những trường hợp đó, traloihay.net sẽ đảm bảo rằng dữ liệu cá nhân sẽ được lưu trữ và xử lý với mức độ cẩn thận và bảo mật hợp lý.

 • Chúng tôi cũng nêu ra thực tế là chúng tôi có nghĩa vụ thực hiện dự phòng. Do đó, dữ liệu cá nhân của bạn cũng được giữ trong các bản sao lưu như vậy đối với tất cả các yêu cầu pháp lý và an toàn. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân trong nhật ký trong suốt 3 tuần. Chúng tôi lưu trữ dữ liệu cá nhân của bạn trong các bản sao lưu trong suốt 5 năm. Hơn nữa, dữ liệu cá nhân của bạn cũng được lưu trữ trong Google Analytics trong suốt 50 tháng.

8. Thông báo

 • Trong trường hợp vi phạm dữ liệu cá nhân, traloihay.net sẽ không chậm trễ quá mức và nếu khả thi, không muộn hơn 72 giờ sau khi biết được điều đó, thông báo vi phạm thông tin cá nhân cho cơ quan có thẩm quyền giám sát, trừ khi vi phạm thông tin cá nhân là không có khả năng dẫn đến rủi ro đối với các quyền và tự do của cá nhân liên quan.
 • Nếu traloihay.net biết về một vi phạm hệ thống bảo mật, thì chúng tôi có thể cố gắng thông báo cho bạn bằng phương thức điện tử để bạn có thể thực hiện các bước bảo vệ thích hợp. traloihay.net có thể đăng thông báo trên trang web traloihay.net nếu xảy ra vi phạm bảo mật.
 • Khi vi phạm dữ liệu cá nhân có khả năng dẫn đến rủi ro cao đối với quyền và tự do của người dùng, traloihay.net sẽ gửi email cảnh báo (đã được cung cấp trước đó) cho người dùng.
 • Trong trường hợp traloihay.net được mua lại hoặc hợp nhất với một pháp nhân bên thứ ba, chúng tôi bảo lưu quyền, trong bất kỳ trường hợp nào trong số này, chuyển giao hoặc chuyển nhượng thông tin mà chúng tôi đã thu thập từ người dùng của mình như một phần của việc sáp nhập, mua lại, mua bán đó , hoặc thay đổi quyền kiểm soát khác. Nếu chúng tôi tham gia vào việc sáp nhập, mua lại hoặc bất kỳ hình thức bán một số hoặc tất cả tài sản của nó, chúng tôi sẽ thông báo cho Người dùng trước khi thông tin cá nhân được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác. Trong trường hợp không chắc chắn là chúng tôi phá sản, mất khả năng thanh toán, tổ chức lại, tiếp nhận hoặc chuyển nhượng vì lợi ích của các chủ nợ, hoặc việc áp dụng luật hoặc các nguyên tắc công bằng ảnh hưởng đến quyền của chủ nợ nói chung, chúng tôi có thể không kiểm soát được cách xử lý thông tin cá nhân của bạn, đã chuyển, hoặc đã sử dụng.

9. Các sửa đổi đối với Chính sách quyền riêng tư

 • Xin lưu ý rằng chính sách bảo mật này có thể thay đổi theo thời gian. Chúng tôi sẽ không hạn chế các quyền của bạn theo chính sách này mà không có sự đồng ý rõ ràng của bạn và chúng tôi hy vọng hầu hết các thay đổi như vậy sẽ là không đáng kể. Nhưng bất kể trường hợp, chúng tôi sẽ đăng bất kỳ thay đổi chính sách nào trên trang này và nếu những thay đổi này là quan trọng, chúng tôi sẽ cung cấp một thông báo rõ ràng hơn. Để tiếp tục sử dụng các dịch vụ của traloihay.net , Bạn sẽ được yêu cầu điền vào đơn đăng ký đồng ý.

10. Liên hệ chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc viết thư cho chúng tôi theo địa chỉ: [email protected].