NAM CHÂM ĐIỆN ĐƯỢC SỬ DỤNG TRONG CÁC DỤNG CỤ NÀO DƯỚI ĐÂY

Câu 6. Nam châm điện được sử dụng trong các dụng cụ nào dưới đây?

A. Chuông điện B. Máy tính bỏ túi C. Bóng đèn điện D. Đồng hồ đeo tay

II/ Tự luận (7,0 điểm)