( 2, 0 ĐIỂM) TÌM X BIẾT

Câu 3: ( 2, 0 điểm) Tìm

x

biết:

)

3

5

a

x

 

7

14

) (

2016).(

3

)

0

b

 

x

x

4