BÀI 3. CHO HÌNH CHÓP S.ABCD CÓ ĐÁY ABCD LÀ HÌNH VUÔNG CẠNH BẰNG A, GỌI...

Câu 8: Tính đạo hàm của hàm số

2

1

= − + x

3 1

= − −

= + + B.

2

= − + C.

2

= + − D.

2

y x

' 2 2

A.

2

x x

 

 ; 1

1 là:

1

y = − x tại điểm A 