A) CON HÃY VẼ CÁC HÌNH VẼ DƯỚI ĐÂY VÀO VỞ VÀ VẼ TẤT CẢ CÁC TRỤC...

Bài 5. a) Con hãy vẽ các hình vẽ dưới đây vào vở và vẽ tất cả các trục đối xứng, tâm đối xứng của chúng (nếu có). b) Con hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có trục d là trục đối xứng. c) Con hãy vẽ thêm vào mỗi hình dưới đây để được các hình có điểm O là tâm đối xứng. …….………Hết……….