CHO HÌNH CHÓP TỨ GIÁC ĐỀU S.ABCD CÓ AB = A, SA = A 2 . GỌI M, N, P LẦN...

Câu 4***: Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có AB = a, SA = a 2 . Gọi M, N, P lần lượt trung điềm

SA, SB, CD. Thể tích tứ diện AMNP là:

3

6

a B.

a

a C.

3

3

a D.

A. 48

12

24