***. CHO HÌNH CHÓP S.ABCD, ĐÁY HÌNH VUÔNG CẠNH A. HÌNH CHIẾU CỦA...

Câu 16***. Cho hình chóp S.ABCD, đáy hình vuông cạnh a. Hình chiếu của S trên (ABCD) trùng với

trung điểm H của AB. Gọi I trung điểm cạnh AD và góc giữa (SBI) và (ABCD) là 60

0

. Thể tích hình chóp

S.BCDI là:

3

3 a

33

5

a C.

3

3

a D.

3

15

a

A. 40

B.

40

Giáo viên: Nguyễn Khánh Duy Bộ đề ôn thi trắc nghiệm môn Toán kỳ thi THPT Quốc gia