GIẤY ĐỎ BUỒN KHÔNG THẮM MỰC ĐỌNG TRONG NGHIÊN SẦU

Câu 1: Hai câu thơ: Giấy đỏ buồn không thắm Mực đọng trong nghiên sầu. (Ông đồ – Vũ Đình Liên)dùng biện pháp tu từ:A. So sánh B. Nhân hoá C.ẩn dụ D. Nói giảm, nói tránh.