Ở VĨNH PHÚC NGƯỜI TA ĐO NHIỆT ĐỘ LÚC 5 GIỜ ĐƯỢC 190C, LÚC 13 GIỜ ĐƯỢC 260C, LÚC 21 GIỜ ĐƯỢC 210C

Câu 4( 2 điểm): Ở Vĩnh Phúc người ta đo nhiệt độ lúc 5 giờ được 19

0

C, lúc 13 giờ được 26

0

C,

lúc 21 giờ được 21

0

C. Hỏi nhiệt độ trung bình của ngày hôm đó là bao nhiêu?