BÀI 23. MỘT VẬT SÁNG AB CÓ DẠNG MŨI TÊN ĐẶT VUÔNG GÓC VỚI TRỤC CHÍNH C...

154: Một người cao 1,5m, đứng cách một máy ảnh 2m. Phim cách vật kính 5cm. Hỏi ảnh người ấy trên phim cao bao nhiêu cm?A. 0,6cm B. 3,75cm. C. 6cm. D. 60cm.