QUẠT ĐIỆN TRONG THỰC TẾ NGƯỜI TA THƯỜNG DÙNG LOẠI BIẾN TRỞ GÌ

Câu 9 Quạt điện trong thực tế người ta thường dùng loại biến trở gì:

A.con chạy B.than C.tay quay D.vừa con chạy vừa tay quay.