DỤNG CỤ NÀO DƯỚI ĐÂY HOAT ĐÔNG DỰA VÀO HIỆN TƯỢNG QUANG DẪNA. LED B. Đ...

Câu 23: Dụng cụ nào dưới đây hoat đông dựa vào hiện tượng quang dẫn

A. LED B. đèn ống C. quang trở D. nhiệt điện trở