A.VẼ SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN GỒM 3 PIN MẮC NỐI TIẾP, MỘT CÔNG TẮC, MỘT...

2) Cho hai quả cầu tiếp xỳc nhau rồi

a)

b)

buụng ra thấy dõy treo hai quả cầu cũng

hình 6

bị lệch nhưng theo hướng ngược lại (h:6b). Hóy giải thớch tại sao như vậy?Cõu 3: Một bỡnh hỡnh trụ cú bỏn kớnh đỏy R = 20cm, được đặt thẳng đứng chứa nước.Người ta thả một vật hỡnh lập phương đặc cú cạnh 10cm bằng nhụm vào bỡnh thỡcõn bằng mực nước trong bỡnh ngập chớnh giữa vật. Cho khối lượng riờng củanhụm D

1

= 2700kg/m

3

của nước D

2

= 1000kg/m

3

.a) Tớnh khối lượng của vật và khối lượng của nước trong bỡnh.b) Đổ thờm dầu vào bỡnh cho vừa ngập vật. Biết khối lượng riờng của dầu làD

3

= 800kg/m

3

. Xỏc định khối lượng dầu đó đổ vào và ỏp lực của vật lờn đỏy bỡnh.Biết thể tớch hỡnh trụ được tớnh theo cụng thức V =

. R

2

. h ( R là bỏnkớnh đỏy của hỡnh trụ, h là chiều cao của hỡnh trụ, lấy  ≈ 3,14 )Cõu 4: Hai gương phẳng G

1

, G

2

quay mặt phản xạ vào nhau và tạo với nhau một gúc60

0

. Một điểm S nằm trong khoảng hai gương.a) Hóy nờu cỏch vẽ đường đi của tia sỏng phỏt ra từ S phản xạ lần lượt quaG

1

, G

2

rồi quay trở lại S ?b) Tớnh gúc tạo bởi tia tới xuất phỏt từ S và tia phản xạ đi qua S ?Cõu 5: Hai bỡnh giống nhau chứa hai lượng nước bằng nhau. Bỡnh thứ nhất cú nhiệtđộ t

1

, bỡnh thứ hai cú nhiệt độ t

2

= 2.t

1

. Nếu trộn nước của hai bỡnh với nhau thỡnhiệt độ khi bắt đầu cõn bằng là 36

0

C. Hóy tớnh độ lớn của t

1

và t

2

( Cho biết chỉ cúnước truyền nhiệt cho nhau )Hết./.Họ và tờn thớ sinh………...……….SBD………….…………PHềNG GD&ĐT THANH ChƯƠNG