ĐỌC ĐOẠN VĂN SAU

Câu 6. Đọc đoạn văn sau:

“Cũng như chúng tôi, mấy cậu học trò mới bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám nhìn một nửa

hay dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim con đứng bên bờ tổ, nhìn quãng trời rộng muốn bay,

nhưng còn ngập ngừng e sợ”

a) Đoạn văn trên được trích từ tác phẩm nào? Của ai?

b) Em hãy viết đoạn văn (khoảng 8 câu) trình bày cảm nhận của em về đoạn văn trên?

GỢI Ý ĐÁP ÁN

I. Phần trắc nghiệm: ( 2 điểm) Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm.