(2.0 ĐIỂM) DỰA VÀO TẬP BẢN ĐỒ ĐỊA LÍ 11 TRANG 24- 25, EM HÃY

Câu 3 (2.0 điểm) Dựa vào Tập bản đồ Địa lí 11 trang 24- 25, em hãy: a. Kể tên các sông lớn và đồng bằng lớn ở miền Đông của Trung Quốc. b. Kể tên các ngành công nghiệp của từng trung tâm công nghiệp có quy mô rất lớn ở miền Đông Trung Quốc.