ĐỌC HIỂU VĂN BẢNĐỌC HAI CÂU THƠ SAU

Câu 1(5 điểm):Đọc hiểu văn bảnĐọc hai câu thơ sau:“Ta đi trọn kiếp con ngườiCũng không đi hết mấy lời mẹ ru.”(Trích: Ngồi buồn nhớ mẹ ta xưa -Nguyễn Duy)a. Xác định nội dung của hai câu thơ trên. (1 điểm)b. Xác định biện pháp nghệ thuật và nêu hiệu quả nghệ thuật của các từ sau: “đi” (câu 1);“đi” (câu 2).(1.5 điểm)c. Giải thích ý nghĩa của cụm từ: “mấy lời mẹ ru”.(0.5 điểm)d.Từ hình ảnh người mẹ trong hai câu thơ trên, anh/chị hãy viết một đoạn văn nghị luậnbàn về tình mẫu tử trong cuộc đời. (2 điểm)