(3Đ) LÚC 7 GIỜ HAI XE ÔTÔ XUẤT PHÁT ĐỒNG THỜI TỪ 2 ĐỊA ĐIỂM A VÀ B CÁC...

Câu 1: (3đ) Lúc 7 giờ hai xe ôtô xuất phát đồng thời từ 2 địa điểm A và B cách nhau 240 km. Xe thứ nhất đi từ A về B với vận tốc 50 km/h. Xe thứ hai đi từ B về A với vận tốc 40 km/h. a. Lập phương trình chuyển động và vẽ đồ thị toàn độ - thời gian của 2 xe trong cùng hệ quy chiếu. b. Xác định thời điểm và vị trí hai xe gặp nhau. c. Xác định thời điểm lúc 2 xe cách nhau 45 km.