CHỌN PHÁT BIỂU ĐÚNG. TÁC DỤNG NỔI BẬT CỦA TIA HỒNG NGOẠI LÀ

Câu 28: Chọn phát biểu đúng. Tác dụng nổi bật của tia hồng ngoại là:

A. Tác dụng hoá học B. Tác dụng quang học.

C. Gây ra hiện tượng quang điện. D. Tác dụng nhiệt.