(5,0 ĐIỂM)CẢM NHẬN CỦA ANH/CHỊ VỀ VẺ ĐẸP CỦA CON NGƯỜI VÀ THỜI ĐẠI NHÀ...

Câu 2: (5,0 điểm)Cảm nhận của anh/chị về vẻ đẹp của con người và thời đại nhà Trần trong bài thơ “Tỏ lòng” (Thuật hoài) của Phạm Ngũ Lão.