A.TÔ CHẤT LIỆU MẶT CẮT

3.Boundary – Xác định vùng vẽ mặt cắt

*Pick point : xác định đường biên kín bằng cách chọn 1 điểm nằm trong

*Select object :chọn đường biên kín bằng cách chọn các đối tượng bao quanh.

*Remove island : sau khi chọn xong đường biên và vùng kín bên trong,nếu ta muốn trừ đi

các vùng bên trong đường biên kín thì chọn nút này

*Selection : xem các đường biên đã chọn dưới dạng nét khuất

*Advanced options : xuất hiện hộp hội thoại để chọn chế độ tô

-Retain boundries : giữ lại đường biên, 1 đường bao là polyline sẽ được vẽ thêm kèm

mặt cắt

-Make new boundary set : cho phép chọn một số đối tượng làm đường bao, các đối

tượng này phải khép kín một diện tích.sau khi kết thúc chọn sẽ trở lại hộp hội thoại

lớn.khi dùng Pick point để chọn vùng tô, mặc dù có nhiều đối tượng bao quanh điểm

này nhưng chỉ có những đối tượng vừa được chọn mới được dùng làm đường bao.

-Hatching style : cách gạch mặt cắt

Norman: như trên hình

Outer: chỉ tô bên trong đường tròn bên ngoài hình vuông

Ignore : tô toàn bộ diện tích hình tròn, lấp cả hình bên trong

*Preview hatch : xem trước vùng đã tô mặt cắt

*Inherit properties : copy 1 mẫu tô đã có sẵn trong bản vẽ

*Exploded hatch : bung các đường nét tạo mẫu tô mặt cắt thành các đối tượng độc lập

Sau khi chọn xong , nhấn APPLY để thực hiện.

B.Hiệu chỉnh mặt cắt:

Modify / object/ hatch...

Xuất hiện hộp hội thoại hatchedit tượng tự hộp hội htoại Boundary htch.