(2.0 ĐIỂM) TÌM SỐ X BIẾT

Bài 2: (2.0 điểm) Tìm số x biết:

a) x + 5

8 =

724  

b) 33 3 3

: x = 2

 

8 10 4

 