(3.0 ĐIỂM) THỰC HIỆN PHÉP TÍNH

3 . 7 7 . 11 11 . 15  99 . 103