BÀI 2 (2,0 ĐIỂM). TÌM X, BIẾT

3 .

2 −

3

3 x − 1