NHỮNG TỪ NỚC, HOA, CỎ, MÂY TRONG TÁM CÂU THƠ CUỐI CỦA ĐOẠN TRÍCH KIỀU...

Câu 7: Những từ nớc, hoa, cỏ, mây trong tám câu thơ cuối của đoạn trích Kiều ở lầu NgngBích có đợc coi là thuật ngữ không?A. Có B. KhôngII. Phần tự luận